AANMELDING


Geestelijke verzorging thuis


Voor wie ?

- U bent ernstig ziek en genezing is niet meer mogelijk.
- U bent naaste van iemand die ongeneeslijk ziek is.

- U bent nabestaande.
- U bent 50 jaar of ouder en heeft levensvragen.


  U kunt zich aanmelden via het Centrum voor Levensvragen in de regio waar uw woonplaats onder valt. Aanmelding kan ook verlopen via uw zorgverlener of mantelzorger. Geestelijke verzorging wordt bekostigd door het ministerie van VWS via het CvL en is daardoor voor u gratis. Het gaat in principe om ca. 5 gesprekken.

  Voor meer informatie en aanmelding: klik op de link van het CvL.

     Voor informatie met betrekking tot geestelijke verzorging en rouwbegeleiding aan kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun gezin, kunt u terecht bij het Netwerk Integrale Kindzorg.  Scholing en ondersteuning


  Voor wie?


  Artsen, praktijkondersteuners, (wijk-)verpleegkundigen, PaTz-groepen en zorgverleners en organisaties die zich bezighouden met palliatieve zorg.


  U kunt zich aanmelden via het Centrum voor Levensvragen. Scholing en ondersteuning worden bekostigd door het ministerie van VWS via het CvL.


  Onderzoek


  Voor wie?


  Volwassenen, gediagnosticeerd met een vorm van ongeneeslijke kanker, voor wie geen behandelopties gericht op mogelijke genezing (meer) beschikbaar zijn EN die langer leven dan dat hun was voorspeld.


  Informatie over het onderzoek (individuele gesprekken of deelname aan lotgenotencontactgroep) via het contactformulier van POL.